Python

Python

Este curso te da las bases de programación en python

Responsable Francisco Emmanuel Castañeda López
Última actualización 23/02/2021
Tiempo de finalización 1 hora 5 minutos
Miembros 8
 • A1
  • Actividad 1 - Plan General
  • Actividad 1 - Python
  • Actividad 1 - Comprobación
  • Evaluacion A1
   10 xp
 • A2
  • Actividad 2 - Contenido
  • Actividad 2 -Tipos de Datos
  • Actividad 2 - Comprobación
  • Evaluación A2
   10 xp
 • A3
  • Actividad 3 - Contenido
  • Actividad 3 - Flujo de Programación
  • Actividad 3 - Comprobación
  • Evaluación A3
   10 xp
 • A4
  • Actividad 4 - Contenido
  • Actividad 4 - Bucles
  • Actividad 4 - Comprobación
  • Evaluación A4
   10 xp
 • A5
  • Actividad 5 - Contenido
  • Actividad 5 - Funciones
  • Actividad 5 - Comprobación
  • Evaluación A5
   10 xp
 • A6
  • Actividad 6 - Contenido
  • Actividad 6 - Listas
  • Actividad 6 - Comprobación
  • Evaluación A6
   10 xp
 • A7
  • Actividad 7 - Contenido
  • Actividad 7 - Tuplas
  • Actividad 7 - Comprobación
  • Evaluación A7
   10 xp
 • A8
  • Actividad 8 - Contenido
  • Actividad 8 - Diccionarios
  • Actividad 8 - Comprobación
  • Evaluación A8
   10 xp
 • A9
  • Actividad 9 - Contenido
  • Actividad 9 - Objetos
  • Actividad 9 - Comprobación
  • Evaluación A9
   10 xp
 • A10
  • Actividad 10 - Contenido
  • Actividad 10 - Gráficos
  • Actividad 10 - Comprobación
  • Evaluación A10
   10 xp